Nye barn: Vi bruker god tid på tilvenningen i barnehagen for at foreldre/foresatte skal være trygge på at barnet opplever det trygt og godt å være i barnehagen.

06.15 Barnehagen åpner, frilek og lesestund. Medbrakt frokost før kl 9.00
10.45 Vi rydder leker, vasker hender og har samlingsstund/formingsaktivitet.
11.30 Formiddagsmat. Barna spiser medbrakt brødmat.
12.00 Soving/hvilestund, frilek inne og ute. Eventuelt tur.
14.30 Frukt/grønt måltid. Barna spiser medbrakt frukt/grønsaker.
16.30 Barnehagen stenger.

Levering/henting: Når barnet er trygg i barnehagen sier foreldre/foresatte «hadde» i ganga, etter at de har hjulpet barnet av med yttertøy, tatt fram nista og blitt tatt imot av en voksen i barnehagen. Dersom barnet ikke kommer i barnehagen må foresatte gi beskjed. Gi også beskjed hvis barnet kommer før kl 7.00 eller etter kl 9.30. Det samme gjelder dersom barnet blir henta før kl 15.00 eller etter kl 16.15. Når barnet blir henta pleier vi å fortelle hvordan dagen har vært.

Månedsplan: Foreldre/foresatte får tilsendt månedsplan på mail i begynnelsen av månedene: august, oktober, desember, januar, mars og mai. Her blir det gitt informasjon om hva vi har gjort og hva vi skal gjøre framover.

Helse: Syke barn holdes hjemme. Det vil si dersom det er fare for smitte eller allmenntilstanden tilsier at barnet ikke kan være med på aktiviteter inne og ute.

Klær og bleier: Barna har med klær til å være ute i all slags vær. Tøyskift kan ligge i barnehagen. Merk klærne med navn. Dersom barnet bruker bleier, tas det med en pakke, så sier vi ifra når det nærmer seg tomt.

Leker og kosedyr: Ofte er det en trygghet for barna å ha med et kosedyr eller en leke. Derfor er det greit å ha med dette i barnehagen, men barnehagen kan ikke stilles til ansvar dersom noe skulle bli ødelagt eller mistet.

Bursdager: Barna er med og lager krone til bursdagsbarnet, som og får en liten gave. De som ønsker det kan ta med f.eks. boller, muffins eller fruktsalat. Ellers ordner vi noe godt å spise i barnehagen.

Bilder: Vi tar bilder, eventuelt film til bruk i barnehagen. Det blir tatt bilder av aktiviteter barna er med på til bruk i nettsida. Dersom barna er lett gjenkjennelig blir det ikke delt offentlig uten foreldre/foresattes tillatelse. Foreldre/foresatte får også innimellom bilder i løpet av barnehagedagen på MMS eller mail for å vise hva vi holder på med. Disse bildene må ikke legges ut på sosiale medier.

Transport: Barnehagen ligger fint til, så vi har gode muligheter for å gå på tur til skog, strand, lekeplasser, bibliotek og Søgne videregående skole. For å lettere komme oss litt lenger av sted, som til gymsalen på Agder folkehøyskole, bruker vi privatbiler. Barna sikres godt. Det kan være turer der vi benytter oss av drosje, buss, tog eller båt.

Taushetsplikt: Alle som jobber i barnehage har taushetsplikt. Vi kan derfor ikke fortelle om andres barn og foreldre/foresatte.

Betaling av barnehageplass 2020/2021:
2 dager pr uke: 1200 kr
3 dager pr uke: 1700 kr
4 dager pr uke: 1900 kr
5 dager pr uke: 2700 kr
Betales til konto 30901137397 innen den 15 hver måned måneden.

Telefon: Daglig leder, Anne Line R. Melvoll, 99556457/38167585