Den pedagogiske plattformen gir retningslinjer for hvilke holdninger og verdier som skal prege vårt arbeid, og den må ses i sammenheng med barnehagens årsplan. Internt er dens funksjon å være et styringsredskap for å nå våre mål i arbeidet med barn, foreldre og personal. Eksternt er den en presentasjon og en forplikting ovenfor foreldre, barnehagens styre og andre samarbeidspartnere.

INNHOLD:
Overordna mål og verdier
Grunnleggende verdier og holdninger
Arbeidet med barna
Foreldresamarbeid
Personalsamarbeid
Planlegging, dokumentasjon og vurdering