Blåsmoen familiebarnehages visjon er «Hjerterom; en barnehage fylt med barn og voksne som opplever kjærlighet og rom til positiv utvikling.»

Barnehagen er liten, så det er få barn og voksne å forholde seg til for nye barn. Dette skaper trygghet og tilhørighet. Vi voksne ser det enkelte barn og er opptatt av at alle blir inkludert.

De voksne i barnehagen, 4 damer og en mann, har lang erfaring og god kompetanse. 3 av oss har pedagogisk utdannelse som barnehagelærer eller lærer. Vi gjør alle vårt beste for at barna skal trives, leke og lære i stimulerende og trygge omgivelser.

Barnehagen holder til i et lite, rolig boligfelt med akebakke og lekeplass til nærmeste nabo. Vi er opptatt av at barna skal bli glade i naturen og bevegelse, derfor er vi mye ute på tur i skogen der vi blant annet har bålplass.

Vi er også på turer til Søgne videregående skole som er rett i nærheten. Der besøker vi dyrene, er på kunstutstillinger og teater.

Vi bruker gymsalen på Agder folkehøyskole jevnlig. Der har vi også førjulsfest og karneval sammen med en annen familiebarnehage.

Barnehagen har sentral beliggenhet, så vi går også turer til Årosstranda og Høllesanden eller til Tangvall. På Tangvall bruker vi biblioteket og besøker jevnlig de eldre på omsorgssenteret og synger sammen med de.

For å bringe videre vår kristne kulturarv og gode verdier har barnehagen utvidet kristen formålsparagraf. Vi støtter også et hjelp til selvhjelpsprosjekt for Nepalske kvinner og barna deres. Barna i barnehagen lærer at vi kan hjelpe de som ikke har det så godt som oss, ved at vi selger såper som disse kvinnene har laget.

Språk er et viktig satsingsområde i barnehagen. Vi er beviste på å bruke språket mye og variert i barnehagehverdagen. I tillegg er alle barna med i språkgrupper og førskolebarna har egen førskolegruppe.